เราคือใคร? Who are we?

About

ActLab (Activist Laboratory Thailand) is an experimental space which seeks to support activist creativity, mutual learning, openness, and innovation. As social justice activists and trainers, our aims for ActLab are 1) to share tactics and training tools to inspire local movement-building in Thailand and 2) to share innovative local tactics from Thailand with international supporters.

Participate!

ActLab membership is open to all. This is meant to be a participatory space! If you have an idea you’d like ActLab to share such as local tactics, international tactics, or training tools, please send a facebook message to ActLab Thailand. If you are interested in being a regular contributor (posting at least one tactic or tool per week or contributing your skills in another way), please contact us. All regular contributors names and bios will be listed on our website and will have opportunities to shape ActLab’s ongoing development.  

ActLab Thailand (Activist Laboratory Thailand)

เป็นพื้นที่ทดลองสำหรับไอเดียใหม่ๆ พื้นที่ที่นวัตกรรมใหม่ในการเคลื่อนไหวสามารถเกิดขึ้น จากความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้จากกันและกัน การเปิดกว้าง และการทดลอง

ในฐานะนักกิจกรรมเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมและผู้ฝึกอบรม เป้าหมายของเราคือ หนึ่ง ต้องการผลักดันให้เกิดพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยน แบ่งปันและรวบรวมเครื่องมือในการฝึกอบรม และตัวอย่างของแท็คติกที่สามารถใช้เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาการเคลื่อนไหวในท้องถิ่น สอง รวมรวมและแบ่งปันนวัตธรรมของการเคลื่อนไหวจากเมืองไทยออกไปสู่ภายนอก

มีส่วนร่วม ActLab

เราต้องการเปิดพื้นที่นี้ให้ผู้อ่านได้มีส่วนร่วม โดยคุณสามารถเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ และสอดคล้องกับแนวคิดและเป้าหมายของเรา เกี่ยวกับแท็คติกและเครื่องมือสำหรับฝึกอบรม ทั้งของไทยและต่างประเทศ มาทางเฟซบุ๊ค ActLab Thailand ผู้อ่านสามารถทำหน้าที่เป็น contributor ประจำสำหรับ ACTLab Thailand หากสามารถโพสเนื้อหาให้อย่างน้อยสำหรับละครั้ง

เนื้อหาบน ActLab จึงควรถูกแบ่งปัน เรียนรู้และพัฒนา โดยไม่ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแต่เพียงผู้เดียว